Ρωτήστε μας

Single Bubblebox Complete

Dripper System όπου οι ρίζες βυθίζονται στο νερό και σε ένα υψηλά οξυγονωμένο θρεπτικό διάλυμα.

DWC Single Bubbler Complete
Χαρακτήρες που γράφηκαν: