ΩΡΑΡΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ALEGRE

ΑΘΗΝΑ-ΚΕΝΤΡΙΚΟ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΠΕΝΑΚΗ 93-95

210 3805253

 • [ΔΕ-ΤΕ]: 9:00-15.00
 • [ΤΡ-ΠΕ-ΠΑ]: 9:00-15.00 & 17.00-20.00
 • [ΣΑ]: 10:00-15.00
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΚΑΡΜΠΟΛΑ 1

2313 007810

 • [ΔΕ-ΤΕ-ΣΑ]: 10:30-15:00
 • [ΤΡ-ΠΕ-ΠΑ]: 10:30-14:30 & 17.30-20.30
ΠΑΤΡΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 84

2610 222078

 • [ΔΕ-ΤΕ-ΣΑ]: 9.30-14.30
 • [ΤΡ-ΠΕ-ΠΑ]: 9.30-14.30 & 17:00-20:00
 • [ΣΑ]: 10:00-14.30
ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 40

2810 232300

 • [ΔΕ-ΤΕ-ΣΑ]: 9.00-14.30
 • [ΤΡ-ΠΕ-ΠΑ] : 9.00-14.30 & 17.30-20.30
ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 490

211 4068677

 • [ΔΕ-ΤΕ-ΣΑ]: 9.30-15.00
 • [ΤΡ-ΠΕ-ΠΑ]: 9.30-15.00 & 17.30-20.30
 • [ΣΑ]: 10:00-15.00
ΚΑΛΛΙΘΕΑ
ΛΥΣΙΚΡΑΤΟΥΣ 153

210 9422972

 • [ΔΕ-ΤΕ]: 9:00-15.00
 • [ΤΡ-ΠΕ-ΠΑ]: 9:00-15.00 & 17.00-20.00
 • [ΣΑ]: 10:00-15.00

Κεντρικό

 • [ΔΕ-ΤΕ]: 9.00-15.00
 • [ΤΡ-ΠΕ-ΠΑ]: 9.00-15.00 & 17.00-20.00
 • [ΣΑ]: 10.00-15.00

 

Θεσσαλονίκη

 • [ΔΕ-ΤΕ-ΣΑ]: 10.30-15.00
 • [ΤΡ-ΠΕ-ΠΑ]: 10.30-14.30 & 17.30-20.30

 

Πάτρα

 • [ΔΕ-ΤΕ]: 9.30-14.30
 • [ΤΡ-ΠΕ-ΠΑ]: 9.30-14.30 & 17.00-20.00
 • [ΣΑ]: 10.00-14.30

 

Ηράκλειο Κρήτης

 • [ΔΕ-ΤΕ-ΣΑ] : 9.00-14.30
 • [ΤΡ-ΠΕ-ΠΑ] : 9.00-14.30 & 17.30-20.30

 

Νέο Ηράκλειο

 • [ΔΕ-ΤΕ]: 9.30-15.00
 • [ΤΡ-ΠΕ-ΠΑ]: 9.30-15.00 & 17.30-20.30
 • [ΣΑ]: 10.00-15.00

 

Καλλιθέα

 • [ΔΕ-ΤΕ]: 9.00-15.00
 • [ΤΡ-ΠΕ-ΠΑ]: 9.00-15.00 & 17.00-20.00
 • [ΣΑ]: 10.00-15.00