ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

NF Grow Air Pot 170lt

NF Grow Air Pot 170lt

NF Grow Air Pot 170lt 60cm Diam x60cm High Η γλάστρα αυτή συμβάλει στην ενίσχυση της ριζοβολίας. Έχει σχεδιαστεί ώστε να μπορεί να γίνει φυσικό κλάδεμα των ριζών- η ρίζα έρχεται σε επαφή με τον αέρα- και με αυτή τη μέθοδο ενισχύεται η...

29,76 €

NF Grow Air Pot 155lt

NF Grow Air Pot 155lt

NF Grow Air Pot 155lt 60cm Diam x55cm High Η γλάστρα αυτή συμβάλει στην ενίσχυση της ριζοβολίας. Έχει σχεδιαστεί ώστε να μπορεί να γίνει φυσικό κλάδεμα των ριζών- η ρίζα έρχεται σε επαφή με τον αέρα- και με αυτή τη μέθοδο ενισχύεται η...

22,00 €

NF Grow Air Pot 140lt

NF Grow Air Pot 140lt

NF Grow Air Pot 140lt 60cm Diam x50cm High Η γλάστρα αυτή συμβάλει στην ενίσχυση της ριζοβολίας. Έχει σχεδιαστεί ώστε να μπορεί να γίνει φυσικό κλάδεμα των ριζών- η ρίζα έρχεται σε επαφή με τον αέρα- και με αυτή τη μέθοδο ενισχύεται η...

21,00 €

NF Grow Air Pot 115lt

NF Grow Air Pot 115lt

NF Grow Air Pot 115lt 60cm Diam x40cm High Η γλάστρα αυτή συμβάλει στην ενίσχυση της ριζοβολίας. Έχει σχεδιαστεί ώστε να μπορεί να γίνει φυσικό κλάδεμα των ριζών- η ρίζα έρχεται σε επαφή με τον αέρα- και με αυτή τη μέθοδο ενισχύεται η...

18,00 €

NF Grow Air Pot 125lt

NF Grow Air Pot 125lt

NF Grow Air Pot 125lt 60cm Diam x45cm High Η γλάστρα αυτή συμβάλει στην ενίσχυση της ριζοβολίας. Έχει σχεδιαστεί ώστε να μπορεί να γίνει φυσικό κλάδεμα των ριζών- η ρίζα έρχεται σε επαφή με τον αέρα- και με αυτή τη μέθοδο ενισχύεται η...

20,00 €

NF Grow Air Pot 100lt

NF Grow Air Pot 100lt

NF Grow Air Pot 100lt 60cm Diam x35cm High Η γλάστρα αυτή συμβάλει στην ενίσχυση της ριζοβολίας. Έχει σχεδιαστεί ώστε να μπορεί να γίνει φυσικό κλάδεμα των ριζών- η ρίζα έρχεται σε επαφή με τον αέρα- και με αυτή τη μέθοδο ενισχύεται η...

17,00 €

NF Grow Air Pot 85lt

NF Grow Air Pot 85lt

NF Grow Air Pot 85lt 60cm Diam x30cm High Η γλάστρα αυτή συμβάλει στην ενίσχυση της ριζοβολίας. Έχει σχεδιαστεί ώστε να μπορεί να γίνει φυσικό κλάδεμα των ριζών- η ρίζα έρχεται σε επαφή με τον αέρα- και με αυτή τη μέθοδο ενισχύεται η...

16,00 €

NF Grow Air Pot 70lt

NF Grow Air Pot 70lt

NF Grow Air Pot 70lt 60cm Diam x25cm High Η γλάστρα αυτή συμβάλει στην ενίσχυση της ριζοβολίας. Έχει σχεδιαστεί ώστε να μπορεί να γίνει φυσικό κλάδεμα των ριζών- η ρίζα έρχεται σε επαφή με τον αέρα- και με αυτή τη μέθοδο ενισχύεται η...

15,00 €

NF Grow Air Pot 57lt

NF Grow Air Pot 57lt

NF Grow Air Pot 57lt 60cm Diam x20cm High Η γλάστρα αυτή συμβάλει στην ενίσχυση της ριζοβολίας. Έχει σχεδιαστεί ώστε να μπορεί να γίνει φυσικό κλάδεμα των ριζών- η ρίζα έρχεται σε επαφή με τον αέρα- και με αυτή τη μέθοδο ενισχύεται η...

13,50 €

NF Grow Air Pot 63lt

NF Grow Air Pot 63lt

NF Grow Air Pot 63lt 40cm Diam x50cm High Η γλάστρα αυτή συμβάλει στην ενίσχυση της ριζοβολίας. Έχει σχεδιαστεί ώστε να μπορεί να γίνει φυσικό κλάδεμα των ριζών- η ρίζα έρχεται σε επαφή με τον αέρα- και με αυτή τη μέθοδο ενισχύεται η...

14,00 €

NF Grow Air Pot 55lt

NF Grow Air Pot 55lt

NF Grow Air Pot 55lt 40cm Diam x45cm High Η γλάστρα αυτή συμβάλει στην ενίσχυση της ριζοβολίας. Έχει σχεδιαστεί ώστε να μπορεί να γίνει φυσικό κλάδεμα των ριζών- η ρίζα έρχεται σε επαφή με τον αέρα- και με αυτή τη μέθοδο ενισχύεται η...

13,00 €

NF Grow Air Pot 50lt

NF Grow Air Pot 50lt

NF Grow Air Pot 50lt 40cm Diam x40cm High Η γλάστρα αυτή συμβάλει στην ενίσχυση της ριζοβολίας. Έχει σχεδιαστεί ώστε να μπορεί να γίνει φυσικό κλάδεμα των ριζών- η ρίζα έρχεται σε επαφή με τον αέρα- και με αυτή τη μέθοδο ενισχύεται η...

12,00 €

NF Grow Air Pot 45lt

NF Grow Air Pot 45lt

NF Grow Air Pot 45lt 40cm Diam x35cm High Η γλάστρα αυτή συμβάλει στην ενίσχυση της ριζοβολίας. Έχει σχεδιαστεί ώστε να μπορεί να γίνει φυσικό κλάδεμα των ριζών- η ρίζα έρχεται σε επαφή με τον αέρα- και με αυτή τη μέθοδο ενισχύεται η...

11,00 €

NF Grow Air Pot 38lt

NF Grow Air Pot 38lt

NF Grow Air Pot 38lt 40cm Diam x30cm High Η γλάστρα αυτή συμβάλει στην ενίσχυση της ριζοβολίας. Έχει σχεδιαστεί ώστε να μπορεί να γίνει φυσικό κλάδεμα των ριζών- η ρίζα έρχεται σε επαφή με τον αέρα- και με αυτή τη μέθοδο ενισχύεται η...

10,00 €

NF Grow Air Pot 31lt

NF Grow Air Pot 31lt

NF Grow Air Pot 31lt 40cm Diam x25cm High Η γλάστρα αυτή συμβάλει στην ενίσχυση της ριζοβολίας. Έχει σχεδιαστεί ώστε να μπορεί να γίνει φυσικό κλάδεμα των ριζών- η ρίζα έρχεται σε επαφή με τον αέρα- και με αυτή τη μέθοδο ενισχύεται η...

9,00 €

NF Grow Air Pot 25lt

NF Grow Air Pot 25lt

NF Grow Air Pot 25lt 40cm Diam x20cm High Η γλάστρα αυτή συμβάλει στην ενίσχυση της ριζοβολίας. Έχει σχεδιαστεί ώστε να μπορεί να γίνει φυσικό κλάδεμα των ριζών- η ρίζα έρχεται σε επαφή με τον αέρα- και με αυτή τη μέθοδο ενισχύεται η...

8,00 €

NF Grow Air Pot 28lt

NF Grow Air Pot 28lt

NF Grow Air Pot 28lt 30cm Diam x40cm High Η γλάστρα αυτή συμβάλει στην ενίσχυση της ριζοβολίας. Έχει σχεδιαστεί ώστε να μπορεί να γίνει φυσικό κλάδεμα των ριζών- η ρίζα έρχεται σε επαφή με τον αέρα- και με αυτή τη μέθοδο ενισχύεται η...

8,50 €

NF Grow Air Pot 24lt

NF Grow Air Pot 24lt

NF Grow Air Pot 24lt 30cm Diam x35cm High Η γλάστρα αυτή συμβάλει στην ενίσχυση της ριζοβολίας. Έχει σχεδιαστεί ώστε να μπορεί να γίνει φυσικό κλάδεμα των ριζών- η ρίζα έρχεται σε επαφή με τον αέρα- και με αυτή τη μέθοδο ενισχύεται η...

7,50 €

NF Grow Air Pot 21lt

NF Grow Air Pot 21lt

NF Grow Air Pot 21lt 30cm Diam x30cm High Η γλάστρα αυτή συμβάλει στην ενίσχυση της ριζοβολίας. Έχει σχεδιαστεί ώστε να μπορεί να γίνει φυσικό κλάδεμα των ριζών- η ρίζα έρχεται σε επαφή με τον αέρα- και με αυτή τη μέθοδο ενισχύεται η...

7,00 €

NF Grow Air Pot 18lt

NF Grow Air Pot 18lt

NF Grow Air Pot 18lt 30cm Diam x25cm High Η γλάστρα αυτή συμβάλει στην ενίσχυση της ριζοβολίας. Έχει σχεδιαστεί ώστε να μπορεί να γίνει φυσικό κλάδεμα των ριζών- η ρίζα έρχεται σε επαφή με τον αέρα- και με αυτή τη μέθοδο ενισχύεται η...

6,00 €

NF Grow Air Pot 14lt

NF Grow Air Pot 14lt

NF Grow Air Pot 14lt 30cm Diam x20cm High Η γλάστρα αυτή συμβάλει στην ενίσχυση της ριζοβολίας. Έχει σχεδιαστεί ώστε να μπορεί να γίνει φυσικό κλάδεμα των ριζών- η ρίζα έρχεται σε επαφή με τον αέρα- και με αυτή τη μέθοδο ενισχύεται η...

5,50 €

NF Grow Air Pot 10lt

NF Grow Air Pot 10lt

NF Grow Air Pot 10lt 20cm Diam x30cm High Η γλάστρα αυτή συμβάλει στην ενίσχυση της ριζοβολίας. Έχει σχεδιαστεί ώστε να μπορεί να γίνει φυσικό κλάδεμα των ριζών- η ρίζα έρχεται σε επαφή με τον αέρα- και με αυτή τη μέθοδο ενισχύεται η...

4,50 €

NF Grow Air Pot 8lt

NF Grow Air Pot 8lt

NF Grow Air Pot 8lt 20cm Diam x25cm High Η γλάστρα αυτή συμβάλει στην ενίσχυση της ριζοβολίας. Έχει σχεδιαστεί ώστε να μπορεί να γίνει φυσικό κλάδεμα των ριζών- η ρίζα έρχεται σε επαφή με τον αέρα- και με αυτή τη μέθοδο ενισχύεται η...

4,00 €

NF Grow Air Pot 6.5lt

NF Grow Air Pot 6.5lt

NF Grow Air Pot 6.5lt 20cm Diam x20cm High Η γλάστρα αυτή συμβάλει στην ενίσχυση της ριζοβολίας. Έχει σχεδιαστεί ώστε να μπορεί να γίνει φυσικό κλάδεμα των ριζών- η ρίζα έρχεται σε επαφή με τον αέρα- και με αυτή τη μέθοδο ενισχύεται η...

3,50 €

NF Grow Air Pot 5lt

NF Grow Air Pot 5lt

NF Grow Air Pot 5lt 20cm Diam x15cm High Η γλάστρα αυτή συμβάλει στην ενίσχυση της ριζοβολίας. Έχει σχεδιαστεί ώστε να μπορεί να γίνει φυσικό κλάδεμα των ριζών- η ρίζα έρχεται σε επαφή με τον αέρα- και με αυτή τη μέθοδο ενισχύεται η...

3,00 €

NF Grow Air Pot 4lt

NF Grow Air Pot 4lt

NF Grow Air Pot 4lt 15cm Diam x20cm High Η γλάστρα αυτή συμβάλει στην ενίσχυση της ριζοβολίας. Έχει σχεδιαστεί ώστε να μπορεί να γίνει φυσικό κλάδεμα των ριζών- η ρίζα έρχεται σε επαφή με τον αέρα- και με αυτή τη μέθοδο ενισχύεται η...

2,80 €

NF Grow Air Pot 3lt

NF Grow Air Pot 3lt

NF Grow Air Pot 3lt 15cm Diam x15cm High Η γλάστρα αυτή συμβάλει στην ενίσχυση της ριζοβολίας. Έχει σχεδιαστεί ώστε να μπορεί να γίνει φυσικό κλάδεμα των ριζών- η ρίζα έρχεται σε επαφή με τον αέρα- και με αυτή τη μέθοδο ενισχύεται η...

2,40 €

NF Grow Air Pot 2lt

NF Grow Air Pot 2lt

NF Grow Air Pot 2lt 15cm Diam x10cm High Η γλάστρα αυτή συμβάλει στην ενίσχυση της ριζοβολίας. Έχει σχεδιαστεί ώστε να μπορεί να γίνει φυσικό κλάδεμα των ριζών- η ρίζα έρχεται σε επαφή με τον αέρα- και με αυτή τη μέθοδο ενισχύεται η...

2,20 €

Diamond Difussion Eco Foil 1.25m x 1m

Diamond Difussion Eco Foil 1.25m x 1m

Diamond Difussion Eco Foil 1.25m x 1m Ανακλαστική ταπετσαρία υψηλής ποιότητας τύπου Mylar για να μην μετατρέπεται η ακτινοβολία σε θερμότητα. Πωλείται με το μέτρο. Η αγγλική εταιρία Easy-Grow εξειδικεύεται στις ταπετσαρίες Mylar από το 1998, προσφέροντας μια μεγάλη ποικιλία. Τα προϊόντα κατασκευάζονται στην Αγγλία...

3,00 €

NPK Mighty Wash 5lt

NPK Mighty Wash 5lt

Χρόνια έρευνας έχουν οδηγήσει στη δημιουργία αυτού του πραγματικά επαναστατικού προϊόντος. Το Mighty Wash καθαρίζει τα φυτά κρατώντας τα ζωντανά και υγιή, με τον ίδιο τρόπο που γίνεται στη φύση. Το Mighty Wash είναι ιδανικό για την αντιμετώπιση εντόμων, ακάρεων και του τετράνυχου...

50,00 €

Scalpel

Scalpel

Κοπίδι για μοσχεύματα Κοπίδι που μας βοηθά να πάρουμε μοσχεύματα εύκολα και απλά από τα αγαπημένα μας φυτά.

1,50 €

Cultilite Black Series CFL Lamp 200W/640…

Cultilite Black Series CFL Lamp 200W/6400K

Νέα Cultilite Black Series 200W: υψηλή απόδοση και PAR εκπομπής / χαμηλής κατανάλωσης. Η νέα CFL λάμπα φθορισμού Cultilite Black Series έχει σχεδιαστεί και υλοποιηθεί με στόχο την καλύτερη δυνατή αναλογία κατανάλωσης/απόδοσης στην αγορά, δηλαδή 1:2. Αυτό σημαίνει ότι χάρη στις βελτιώσεις της...

47,00 €

Lumii Black 600W Magnetic Ballast

Lumii Black 600W Magnetic Ballast

LUMii BLACK 600w Metal Magnetic Ballast Ο μετασχηματιστής LUMii BLACK είναι ένας μαγνητικός μετασχηματιστής 600W, που περιλαμβάνει καλώδιο για τη σύνδεση. Ο Lumii Black 600W Magnetic Ballast είναι ιδανικός για λαμπτήρες HPS και MH. Τεχνικά ΧαρακτηριστικάΈνταση: 2.9AΙσχύς: 600W

65,00 €

Biotabs Bio PK 5-8 1lt

Biotabs Bio PK 5-8 1lt

Biotabs Bio PK 5-8 1lt To Biotabs Bio PK 5-8 είναι μια 100% οργανική εναλλακτική λύση στο PK 13-14, ένα ενισχυτικό ανθοφορίας που χρησιμοποιείται για να αξιοποιήσει στο έπακρο τα φυτά. Το Biotabs Bio PK 5-8 περιέχει 5% φώσφορο (P) και 8% κάλιο...

47,50 €

Biotabs Bio PK 5-8 500ml

Biotabs Bio PK 5-8 500ml

Biotabs Bio PK 5-8 500ml To Biotabs Bio PK 5-8 είναι μια 100% οργανική εναλλακτική λύση στο PK 13-14, ένα ενισχυτικό ανθοφορίας που χρησιμοποιείται για να αξιοποιήσει στο έπακρο τα φυτά. Το Biotabs Bio PK 5-8 περιέχει 5% φώσφορο (P) και 8% κάλιο...

27,50 €

Silicium Insect Flash 9lt

Silicium Insect Flash 9lt

Silicium Insect Flash 9lt Το Silicium Flash είναι ένα οργανικό λίπασμα ειδικά σχεδιασμένο για ταχέως αναπτυσσόμενα φυτά. Όντας βιολογικό προϊόν πιστοποιημένο κατά 100%, το Silicium Flash της Biotabs μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με άλλα θρεπτικά συστατικά και διεγερτικά από τη Biotabs, επιτυγχάνοντας...

99,90 €

Silicium Insect Flash 2.5lt

Silicium Insect Flash 2.5lt

Silicium Insect Flash 2.5lt Το Silicium Flash είναι ένα οργανικό λίπασμα ειδικά σχεδιασμένο για ταχέως αναπτυσσόμενα φυτά. Όντας βιολογικό προϊόν πιστοποιημένο κατά 100%, το Silicium Flash της Biotabs μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με άλλα θρεπτικά συστατικά και διεγερτικά από τη Biotabs, επιτυγχάνοντας...

29,90 €

Leaf Cutter Trimmer Pro Automatic 40cm d…

Leaf Cutter Trimmer Pro Automatic 40cm diametre

Leaf Cutter Trimmer Pro Automatic 40cm diametre Το κοπτικό φύλλων Leaf Cutter Trimmer Pro Automatic 40cm είναι μία αυτόματη μηχανή που μας βοηθάει να αφαιρέσουμε τα φύλλα από τα φυτά. Διαθέτει διαφανές καπάκι για να βλέπετε συνεχώς την εξέλιξη της κοπής. Το Leaf Cutter...

425,00 €

Pressure Sprayer 8lt Maxi

Pressure Sprayer 8lt Maxi

Ψεκαστήρας Προπιέσεως 8lt Maxi Ψεκαστήρας προπιέσεως χωρητικότητας 8 λίτρων. Ισχυρό με ρυθμιζόμενη πίεση, κουμπί αποσυμπίεσης και ιμάντα για την πλάτη. Διαθέτει ένδειξη στάθμης για να γνωρίζετε την ποσότητα του υγρού που συμπληρώνετε. Κατάλληλο για την εφαρμογή λιπασμάτων, εντομοκτόνων.

16,00 €

Pressure Sprayer 5lt Maxi

Pressure Sprayer 5lt Maxi

Ψεκαστήρας Προπιέσεως 5lt Maxi Ψεκαστήρας προπιέσεως χωρητικότητας 5 λίτρων. Ισχυρό με ρυθμιζόμενη πίεση, κουμπί αποσυμπίεσης και ιμάντα για την πλάτη. Διαθέτει ένδειξη στάθμης για να γνωρίζετε την ποσότητα του υγρού που συμπληρώνετε. Κατάλληλο για την εφαρμογή λιπασμάτων, εντομοκτόνων.

12,00 €

Κεντρικό/Εξάρχεια

 • [ΔΕ-ΤΕ]: 9.00-15.00
 • [ΤΡ-ΠΕ-ΠΑ]: 9.00-15.00 & 17.00-20.00
 • [ΣΑ]: 10.00-15.00

 

Θεσσαλονίκη

 • [ΔΕ-ΤΕ-ΣΑ]: 10.30-15.00
 • [ΤΡ-ΠΕ-ΠΑ]: 10.30-14.30 & 17.30-20.30

 

Πάτρα

 • [ΔΕ-ΤΕ]: 9.30-14.30
 • [ΤΡ-ΠΕ-ΠΑ]: 9.30-14.30 & 17.00-20.00
 • [ΣΑ]: 10.00-14.30

 

Ηράκλειο Κρήτης

 • [ΔΕ-ΤΕ-ΣΑ] : 9.00-14.30
 • [ΤΡ-ΠΕ-ΠΑ] : 9.00-14.30 & 17.30-20.30

 

Νέο Ηράκλειο

 • [ΔΕ-ΤΕ]: 9.30-15.00
 • [ΤΡ-ΠΕ-ΠΑ]: 9.30-15.00 & 17.30-20.30
 • [ΣΑ]: 10.00-15.00