ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

EC Standard 2.76 1lt

EC Standard 2.76 1lt

EC Standard 2.76 1lt Χρησιμοποιείται για τον έλεγχο και το καλιμπράρισμα των μετρητών αγωγιμότητας (EC). Tο διάλυμα αυτό έχει ένα γνωστό επίπεδο της τάξης των 1.413 ή 2,76 ms/cm, έτσι ώστε ένας μετρητής αγωγιμότητας ΕC να μπορεί εύκολα να ελεγχθεί σε σχέση με...

8,00 €

EC Standard 1.413 1lt

EC Standard 1.413 1lt

EC Standard 1.413 1lt Χρησιμοποιείται για τον έλεγχο και το καλιμπράρισμα των μετρητών αγωγιμότητας (EC). Tο διάλυμα αυτό έχει ένα γνωστό επίπεδο της τάξης των 1.413 ή 2,76 ms / cm, έτσι ώστε ένας μετρητής αγωγιμότητας ΕC να μπορεί εύκολα να ελεγχθεί σε...

8,00 €

PH Buffer 7 1lt

PH Buffer 7 1lt

pH Buffer 7 1lt Τα ρυθμιστικά διαλύματα Buffer pH χρησιμοποιούνται για την εξισορρόπηση του pH (πεχα). Αυτό θα πρέπει να γίνεται τακτικά, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η μέγιστη ακρίβεια στις μετρήσεις σας.

8,00 €

Ph Buffer 4 1lt

Ph Buffer 4 1lt

pH Buffer 4 1lt Τα ρυθμιστικά διαλύματα Buffer pH χρησιμοποιούνται για την εξισορρόπηση του pH. Αυτό θα πρέπει να γίνεται τακτικά, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η μέγιστη ακρίβεια στις μετρήσεις σας.

8,00 €

Ζεόλιθος Εδαφοβελτιωτικό 3-5mm 25kg

Ζεόλιθος Εδαφοβελτιωτικό 3-5mm 25kg

Ζεόλιθος Εδαφοβελτιωτικό 3-5mm 25kg - 100% Φυσικό προϊόν Ο ζεόλιθος είναι ένα αδρανές, μη τοξικό ορυκτό, φιλικό προς το περιβάλλον. Ο ζεόλιθος δεν είναι λίπασμα, αλλά ένα εδαφοβελτιωτικό ορυκτό που δεσμεύει τα θρεπτικά συστατικά του εδάφους και τα διατηρεί κοντά στο ριζικό σύστημα...

18,00 €

Ζεόλιθος Εδαφοβελτιωτικό 3-5mm 5kg

Ζεόλιθος Εδαφοβελτιωτικό 3-5mm 5kg

Ζεόλιθος Εδαφοβελτιωτικό 3-5mm 5kg - 100% Φυσικό προϊόν Ο ζεόλιθος είναι ένα αδρανές, μη τοξικό ορυκτό, φιλικό προς το περιβάλλον. Ο ζεόλιθος δεν είναι λίπασμα, αλλά ένα εδαφοβελτιωτικό ορυκτό που δεσμεύει τα θρεπτικά συστατικά του εδάφους και τα διατηρεί κοντά στο ριζικό σύστημα...

8,50 €

Ζεόλιθος Εδαφοβελτιωτικό 0-1mm 25kg

Ζεόλιθος Εδαφοβελτιωτικό 0-1mm 25kg

Ζεόλιθος Εδαφοβελτιωτικό 0-1mm 25kg - 100% Φυσικό προϊόν Ο ζεόλιθος είναι ένα αδρανές, μη τοξικό ορυκτό, φιλικό προς το περιβάλλον. Ο ζεόλιθος δεν είναι λίπασμα, αλλά ένα εδαφοβελτιωτικό ορυκτό που δεσμεύει τα θρεπτικά συστατικά του εδάφους και τα διατηρεί κοντά στο ριζικό σύστημα...

18,00 €

Ζεόλιθος Εδαφοβελτιωτικό 0-1mm 5kg

Ζεόλιθος Εδαφοβελτιωτικό 0-1mm 5kg

Ζεόλιθος Εδαφοβελτιωτικό 0-1mm 5kg- 100% Φυσικό προϊόν Ο ζεόλιθος είναι ένα αδρανές, μη τοξικό ορυκτό, φιλικό προς το περιβάλλον. Ο ζεόλιθος δεν είναι λίπασμα, αλλά ένα εδαφοβελτιωτικό ορυκτό που δεσμεύει τα θρεπτικά συστατικά του εδάφους και τα διατηρεί κοντά στο ριζικό σύστημα των...

8,50 €

Ζεόλιθος Εδαφοβελτιωτικό 3-5mm 1kg

Ζεόλιθος Εδαφοβελτιωτικό 3-5mm 1kg

Ζεόλιθος Εδαφοβελτιωτικό 3-5mm 1kg - 100% Φυσικό προϊόν Ο ζεόλιθος είναι ένα αδρανές, μη τοξικό ορυκτό, φιλικό προς το περιβάλλον. Ο ζεόλιθος δεν είναι λίπασμα, αλλά ένα εδαφοβελτιωτικό ορυκτό που δεσμεύει τα θρεπτικά συστατικά του εδάφους και τα διατηρεί κοντά στο ριζικό σύστημα...

3,00 €

Ζεόλιθος Εδαφοβελτιωτικό 0-1mm 1kg

Ζεόλιθος Εδαφοβελτιωτικό 0-1mm 1kg

Ζεόλιθος Εδαφοβελτιωτικό 0-1mm 1kg - 100% Φυσικό προϊόν Ο ζεόλιθος είναι ένα αδρανές, μη τοξικό ορυκτό, φιλικό προς το περιβάλλον. Ο ζεόλιθος δεν είναι λίπασμα, αλλά ένα εδαφοβελτιωτικό ορυκτό που δεσμεύει τα θρεπτικά συστατικά του εδάφους και τα διατηρεί κοντά στο ριζικό σύστημα...

3,00 €

Ζεόλιθος Εδαφοβελτιωτικό 1-3mm 1kg

Ζεόλιθος Εδαφοβελτιωτικό 1-3mm 1kg

Ζεόλιθος Εδαφοβελτιωτικό 1-3mm 1kg - 100% Φυσικό προϊόν Ο ζεόλιθος είναι ένα αδρανές, μη τοξικό ορυκτό, φιλικό προς το περιβάλλον. Ο ζεόλιθος δεν είναι λίπασμα, αλλά ένα εδαφοβελτιωτικό ορυκτό που δεσμεύει τα θρεπτικά συστατικά του εδάφους και τα διατηρεί κοντά στο ριζικό σύστημα...

3,00 €

Ζεόλιθος Εδαφοβελτιωτικό 1-3mm 25kg

Ζεόλιθος Εδαφοβελτιωτικό 1-3mm 25kg

Ζεόλιθος Εδαφοβελτιωτικό 1-3mm 25kg - 100% Φυσικό προϊόν Ο ζεόλιθος είναι ένα αδρανές, μη τοξικό ορυκτό, φιλικό προς το περιβάλλον. Ο ζεόλιθος δεν είναι λίπασμα, αλλά ένα εδαφοβελτιωτικό ορυκτό που δεσμεύει τα θρεπτικά συστατικά του εδάφους και τα διατηρεί κοντά στο ριζικό σύστημα...

18,00 €

Ζεόλιθος Εδαφοβελτιωτικό 1-3mm 5kg

Ζεόλιθος Εδαφοβελτιωτικό 1-3mm 5kg

Ζεόλιθος Εδαφοβελτιωτικό 1-3mm 5kg - 100% Φυσικό προϊόν Ο ζεόλιθος είναι ένα αδρανές, μη τοξικό ορυκτό, φιλικό προς το περιβάλλον. Ο ζεόλιθος δεν είναι λίπασμα, αλλά ένα εδαφοβελτιωτικό ορυκτό που δεσμεύει τα θρεπτικά συστατικά του εδάφους και τα διατηρεί κοντά στο ριζικό σύστημα...

8,50 €

Ζεόλιθος Ψεκασμού >0.045mm 25kg

Ζεόλιθος Ψεκασμού >0.045mm 25kg

Ζεόλιθος Ψεκασμού >0.045mm 25kg - 100% Φυσικό προϊόν Ο ζεόλιθος είναι ένα αδρανές, μη τοξικό ορυκτό, φιλικό προς το περιβάλλον. Ο ζεόλιθος δεν είναι λίπασμα, αλλά ένα εδαφοβελτιωτικό ορυκτό που δεσμεύει τα θρεπτικά συστατικά του εδάφους και τα διατηρεί κοντά στο ριζικό σύστημα...

32,00 €

Ζεόλιθος Ψεκασμού >0.045mm 1kg

Ζεόλιθος Ψεκασμού >0.045mm 1kg

Ζεόλιθος Ψεκασμού >0.045mm 1kg - 100% Φυσικό προϊόν Ο ζεόλιθος είναι ένα αδρανές, μη τοξικό ορυκτό, φιλικό προς το περιβάλλον. Ο ζεόλιθος δεν είναι λίπασμα, αλλά ένα εδαφοβελτιωτικό ορυκτό που δεσμεύει τα θρεπτικά συστατικά του εδάφους και τα διατηρεί κοντά στο ριζικό σύστημα...

5,50 €

Volcano Digit With Easy Valve Set

Volcano Digit With Easy Valve Set

Volcano Digit With Easy Valve Set Ο ατμοποιητής - vaporizer Volcano Digit, είναι ένας επιτραπέζιος ατμοποιητής. Η ρύθμιση της θερμοκρασίας γίνεται μέσω της οθόνης LED, με ευκολία στη χρήση. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με διάφορα φυτικά σκευάσματα, βότανα κλπ... Easy Valve: Χωρίς συντήρηση - χωρίς καθάρισμα -...

498,00 €

Υφασμάτινο Βάζο - Γλάστρα 6.5lt Μπορντό

Υφασμάτινο Βάζο - Γλάστρα 6.5lt Μπορντό

Feltpot Jarron Vase 6.5lt Crimson Υφασμάτινο βάζο - γλάστρα Μοντέρνο σχέδιο από τη Feltpot Γλάστρα σε σχήμα βάζου Διατίθεται σε διάφορα χρώματα (μπορντό, μωβ, κόκκινο, πορτοκαλί, πορτοκαλί φωσφοριζέ, ροζ) Χωρητικότητα: 6.5lt

10,00 €

Υφασμάτινο Βάζο - Γλάστρα 6.5lt Μωβ

Υφασμάτινο Βάζο - Γλάστρα 6.5lt Μωβ

Feltpot Jarron Vase 6.5lt Purple Υφασμάτινο βάζο - γλάστρα Μοντέρνο σχέδιο από τη Feltpot Γλάστρα σε σχήμα βάζου Διατίθεται σε διάφορα χρώματα (μπορντό, μωβ, κόκκινο, πορτοκαλί, πορτοκαλί φωσφοριζέ, ροζ) Χωρητικότητα: 6.5lt

10,00 €

Υφασμάτινο Βάζο - Γλάστρα 6.5lt Κόκκινο

Υφασμάτινο Βάζο - Γλάστρα 6.5lt Κόκκινο

Feltpot Jarron Vase 6.5lt Red Υφασμάτινο βάζο - γλάστρα Μοντέρνο σχέδιο από τη Feltpot Γλάστρα σε σχήμα βάζου Διατίθεται σε διάφορα χρώματα (μπορντό, μωβ, κόκκινο, πορτοκαλί, πορτοκαλί φωσφοριζέ, ροζ) Χωρητικότητα: 6.5lt

10,00 €

Υφασμάτινο Βάζο - Γλάστρα 6.5lt Πορτοκαλ…

Υφασμάτινο Βάζο - Γλάστρα 6.5lt Πορτοκαλί Φωσφοριζέ

Feltpot Jarron Vase 6.5lt Orange Fluo Υφασμάτινο βάζο - γλάστρα Μοντέρνο σχέδιο από τη Feltpot Γλάστρα σε σχήμα βάζου Διατίθεται σε διάφορα χρώματα (μπορντό, μωβ, κόκκινο, πορτοκαλί, πορτοκαλί φωσφοριζέ, ροζ) Χωρητικότητα: 6.5lt

10,00 €

Υφασμάτινο Βάζο - Γλάστρα 6.5lt Πορτοκα…

Υφασμάτινο Βάζο - Γλάστρα 6.5lt Πορτοκαλί

Feltpot Jarron Vase 6.5lt Orange Υφασμάτινο βάζο - γλάστρα Μοντέρνο σχέδιο από τη Feltpot Γλάστρα σε σχήμα βάζου Διατίθεται σε διάφορα χρώματα (μπορντό, μωβ, κόκκινο, πορτοκαλί, πορτοκαλί φωσφοριζέ, ροζ) Χωρητικότητα: 6.5lt

10,00 €

Υφασμάτινο Βάζο - Γλάστρα 6.5lt Ροζ

Υφασμάτινο Βάζο - Γλάστρα 6.5lt Ροζ

Feltpot Jarron Vase 6.5lt Pink Υφασμάτινο βάζο - γλάστρα Μοντέρνο σχέδιο από τη Feltpot Γλάστρα σε σχήμα βάζου Διατίθεται σε διάφορα χρώματα (μπορντό, μωβ, κόκκινο, πορτοκαλί, πορτοκαλί φωσφοριζέ, ροζ) Χωρητικότητα: 6.5lt

10,00 €

RAM Filter 150mm/600mm 700m3/h

RAM Filter 150mm/600mm 700m3/h

RAM Filter 150mm/600mm 700m3/h Φίλτρο ενεργού άνθρακα για την καταπολέμηση των δυσάρεστων οσμών. Το φίλτρο έχει τη δυνατότητα να φιλτράρει τις οσμές για πάνω από ένα χρόνο λειτουργίας. Πωλείται μέσα σε χαρτοκιβώτιο. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Χωρητικότητα: 700 m3/h Φλάντζα: 150mm TIP: Αν σταματήσετε να χρησιμοποιείτε κάποιο φίλτρο επειδή τελείωσε η...

120,00 €

LUMii Black 600W HPS Lamp

LUMii Black 600W HPS Lamp

600w LUMii BLACK HPS Lamp Ο λαμπτήρας LUMii BLACK είναι ένας λαμπτήρας διπλού φάσματος 600W, υψηλής πίεσης (HPS) με ντουί E40. Ιδανικός για αυξημένη ανθοφορία, με 20.000 ώρες ζωής και 88.000 Lumens. Για καλύτερα αποτελέσματα, σας συνιστούμε να τα χρησιμοποιήσετε με LUMii ή LUMii...

27,00 €

The Organic Grow Book

The Organic Grow Book

The Organic Grow Book Ένα βιβλίο για την οργανική καλλιέργεια, που μας δίνει την δυνατότητα να ανακαλύψουμε όλες τις μεθόδους και τους τρόπους για να καλλιεργήσουμε οργανικά, σε εσωτερικό αλλά και εξωτερικό χώρο. Ένας πλήρης οδηγός για την οργανική καλλιέργεια, που διαθέτει φωτογραφίες...

40,00 €

Pro Hygrothermometer Professional Green …

Pro Hygrothermometer Professional Green LED Screen

Pro Hygrothermometer Professional Green LED Screen Θερμόμετρο εσωτερικού χώρου με υγρασιόμετρο Ιαπωνικά εξαρτήματα για ακριβείς μετρήσεις Εσωτερική κλίμακα υγρασίας 25% RH έως 90% Εύρος θερμοκρασίας: 0º - 50º / 32º - 122º F Αισθητήρας με καλώδιο 3 μέτρα Πράσινη οθόνη led Συμπεριλαμβάνει 1 μπαταρία 1.5V AAA Εύκολο στη χρήση

17,00 €

Ρυθμιζόμενος Σταλάκτης Diffusion

Ρυθμιζόμενος Σταλάκτης Diffusion

Ρυθμιζόμενος Σταλάκτης Diffusion Αυτό το σύστημα άρδευσης είναι φιλικό προς το περιβάλλον: δεν χρησιμοποιεί ηλεκτρική ενέργεια ούτε μπαταρίες ούτε προγραμματιστές. Και είναι επίσης οικονομικό, καθώς χρησιμοποιεί 8 φορές λιγότερο νερό από το κανονικό πότισμα, προσφέροντας καλύτερα αποτελέσματα. Μοναδικό σύστημα ποτίσματος με σταλάκτες, με 11...

4,00 €

Kit 3+1 Δώρο Σταλακτών Diffusion

Kit 3+1 Δώρο Σταλακτών Diffusion

Kit 3+1 Δώρο Σταλακτών Diffusion Αυτό το σύστημα άρδευσης είναι φιλικό προς το περιβάλλον: δεν χρησιμοποιεί ηλεκτρική ενέργεια ούτε μπαταρίες ούτε προγραμματιστές. Και είναι επίσης οικονομικό, καθώς χρησιμοποιεί 8 φορές λιγότερο νερό από το κανονικό πότισμα, προσφέροντας καλύτερα αποτελέσματα. Μοναδικό σύστημα σταγόνων με 11...

Kit 10 Σταλακτών Diffusion

Kit 10 Σταλακτών Diffusion

Kit 10 Σταλακτών Diffusion Το σύστημα αυτόματου ποτίσματος Iriso (10 μονάδες) είναι ιδανικό για άρδευση οπωρώνων, φυτών σε γλάστρες ή φυτευτών. Αυτό το σύστημα άρδευσης είναι φιλικό προς το περιβάλλον: δε χρησιμοποιεί ηλεκτρική ενέργεια, ούτε μπαταρίες, ούτε προγραμματιστές. Και είναι επίσης οικονομικό, καθώς χρησιμοποιεί...

27,00 €

Propot 7lt

Propot 7lt

Propot 7lt Υφασμάτινες γλάστρες πολύ μεγάλης αντοχής, ιδανικές για εσωτερική και εξωτερική καλλιέργεια. Έχουν τετράγωνη βάση για να επιτυγχάνεται η βέλτιστη αξιοποίηση του χώρου και είναι επαναχρησιμοποιήσιμες. Με τις υφασμάτινες γλάστρες Propot, οι ρίζες του φυτού δεν αναπτύσσονται σφαιρικά και έτσι μπορούν να αναπνεύσουν...

2,00 €

Propot 4lt

Propot 4lt

Propot 4lt Υφασμάτινες γλάστρες πολύ μεγάλης αντοχής, ιδανικές για εσωτερική και εξωτερική καλλιέργεια. Έχουν τετράγωνη βάση για να επιτυγχάνεται η βέλτιστη αξιοποίηση του χώρου και είναι επαναχρησιμοποιήσιμες. Με τις υφασμάτινες γλάστρες Propot, οι ρίζες του φυτού δεν αναπτύσσονται σφαιρικά και έτσι μπορούν να αναπνεύσουν...

1,70 €

Humus De Lombriz 3lt

Humus De Lombriz 3lt

Trabe Humus De Lombriz 3lt Έχει μεγάλα οφέλη για το έδαφος και τα φυτά: Βελτιώνει τα δομικά χαρακτηριστικά του εδάφους, αποσυνδέοντας τα αργιλώδη και προσθέτοντας τα αμμώδη. Αυξάνει το πορώδες του εδάφους αυξάνοντας τον αερισμό. Αυξάνει την κατακράτηση νερού. Παράγει ορμόνες που διεγείρουν την ανάπτυξη και...

4,00 €

Propolix Cinnamon 250ml

Propolix Cinnamon 250ml

Propolix Cinnamon 250ml Το Propolix Cinam είναι ένα εξειδικευμένο σκεύασμα, βασισμένο σε φυσική πρόπολη και αιθέρια έλαια, για την καταπολέμηση των επιθέσεων μυκητιακής προέλευσης, όπως ειναι ο περονόσπορος. Το Propolix Cinam προσβάλλει άμεσα τη ρίζα του μύκητα, παραλύοντας πρώτα την παραγωγή σπορίων που...

45,00 €

Propolix Cinnamon 30ml

Propolix Cinnamon 30ml

Το PROPOLIX Cinam είναι ένα εξειδικευμένο σκεύασμα, βασισμένο σε φυσική πρόπολη και αιθέρια έλαια, για την καταπολέμηση των επιθέσεων μυκητιακής προέλευσης, όπως ειναι ο περονόσπορος. Το PROPOLIX Cinam προσβάλλει άμεσα τη ρίζα του μύκητα, παραλύοντας πρώτα την παραγωγή σπορίων που προωθούν το...

11,00 €

Nutrihemp 1kgr

Nutrihemp 1kgr

Trabe Nutrihemp 1kgr Το Nutrihemp είναι ένα οργανικό λίπασμα αργής απορρόφησης με βάση φυσικά στερεά οργανικά άλατα με οργανικό άζωτο. Θα μας βοηθήσει επίσης να απελευθερώσουμε τα άλατα του εδάφους μας, τα οποία θα συμβάλλουν ως θρεπτικά συστατικά για τα φυτά. Είναι μια εξαιρετική...

25,00 €

Nutrihemp 200gr

Nutrihemp 200gr

Trabe Nutrihemp 200gr Το Nutrihemp είναι ένα οργανικό λίπασμα αργής απορρόφησης με βάση φυσικά στερεά οργανικά άλατα με οργανικό άζωτο. Θα μας βοηθήσει επίσης να απελευθερώσουμε τα άλατα του εδάφους μας, τα οποία θα συμβάλλουν ως θρεπτικά συστατικά για τα φυτά. Είναι μια εξαιρετική...

6,00 €

Guanoforte 20kg

Guanoforte 20kg

Guanoforte 20kg Το Guano είναι το παλαιότερο και πιο πολύτιμο φυσικό λίπασμα, που χρησιμοποιείται για εκατοντάδες χρόνια σε καλλιέργειες μεγάλων περιοχών του κόσμου. Το GUANOFORTE® προέρχεται από θαλάσσια πτηνά, επειδή η σύνθεσή του είναι πλούσια σε οργανικό φωσφόρο, συνιστάται να εφαρμόζεται στο στάδιο...

75,00 €

Guanoforte 5kg

Guanoforte 5kg

Guanoforte 5kg Το Guano είναι το παλαιότερο και πιο πολύτιμο φυσικό λίπασμα, που χρησιμοποιείται για εκατοντάδες χρόνια σε καλλιέργειες μεγάλων περιοχών του κόσμου. Το GUANOFORTE® προέρχεται από θαλάσσια πτηνά, επειδή η σύνθεσή του είναι πλούσια σε οργανικό φωσφόρο, συνιστάται να εφαρμόζεται στο στάδιο...

30,00 €

Guanoforte 2kg

Guanoforte 2kg

Guanoforte 2kg Το Guano είναι το παλαιότερο και πιο πολύτιμο φυσικό λίπασμα, που χρησιμοποιείται για εκατοντάδες χρόνια σε καλλιέργειες μεγάλων περιοχών του κόσμου. Το GUANOFORTE® προέρχεται από θαλάσσια πτηνά, επειδή η σύνθεσή του είναι πλούσια σε οργανικό φωσφόρο, συνιστάται να εφαρμόζεται στο στάδιο...

15,00 €

Guanoforte 1.250kg

Guanoforte 1.250kg

Guanoforte 1,250kg Το Guano είναι το παλαιότερο και πιο πολύτιμο φυσικό λίπασμα, που χρησιμοποιείται για εκατοντάδες χρόνια σε καλλιέργειες μεγάλων περιοχών του κόσμου. Το GUANOFORTE® προέρχεται από θαλάσσια πτηνά, επειδή η σύνθεσή του είναι πλούσια σε οργανικό φωσφόρο, συνιστάται να εφαρμόζεται στο στάδιο...

10,00 €

Κεντρικό

 • [ΔΕ-ΤΕ]: 9.00-15.00
 • [ΤΡ-ΠΕ-ΠΑ]: 9.00-15.00 & 17.00-20.00
 • [ΣΑ]: 10.00-15.00

 

Θεσσαλονίκη

 • [ΔΕ-ΤΕ-ΣΑ]: 10.30-15.00
 • [ΤΡ-ΠΕ-ΠΑ]: 10.30-14.30 & 17.30-20.30

 

Πάτρα

 • [ΔΕ-ΤΕ]: 9.30-14.30
 • [ΤΡ-ΠΕ-ΠΑ]: 9.30-14.30 & 17.00-20.00
 • [ΣΑ]: 10.00-14.30

 

Ηράκλειο Κρήτης

 • [ΔΕ-ΤΕ-ΣΑ] : 9.00-14.30
 • [ΤΡ-ΠΕ-ΠΑ] : 9.00-14.30 & 17.30-20.30

 

Νέο Ηράκλειο

 • [ΔΕ-ΤΕ]: 9.30-15.00
 • [ΤΡ-ΠΕ-ΠΑ]: 9.30-15.00 & 17.30-20.30
 • [ΣΑ]: 10.00-15.00

 

Καλλιθέα

 • [ΔΕ-ΤΕ]: 9.00-15.00
 • [ΤΡ-ΠΕ-ΠΑ]: 9.00-15.00 & 17.00-20.00
 • [ΣΑ]: 10.00-15.00