Τα προ'ι'όντα που βρίσκονται στο καλάθι σας

Κit Κλωνοποίησης 77 Θέσεων

  • Μπλοκ πετροβάμβακα 77 θέσεων
  • Επιλέξτε σπορείο-παρασκευαστή (propagator) 77 θέσεων
  • Επιλέξτε ορμόνη ριζοβολίας σε μορφή gel για κλώνους και μίσχους.
  • Επιλέξτε (προαιρετικά) ενισχυτικό ριζοβολίας σε μορφή gel για κλώνους και μίσχους.
και διαμορφώστε το δικό σας πλήρες πακέτο για κλωνοποίηση!

ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ (ΜΠΛΟΚ ΠΕΤΡΟΒΑΜΒΑΚΑ)

Μπλοκ Πετροβάμβακα 77 Θέσεων Grodan

ΣΠΟΡΕΙΟ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ (PROPAGATOR)

ΟΡΜΟΝΗ ΡΙΖΟΒΟΛΙΑΣ

alegre newsletter