Τα προ'ι'όντα που βρίσκονται στο καλάθι σας

Κit Κλωνοποίησης 77 Θέσεων

 • Μπλοκ πετροβάμβακα 77 θέσεων
 • Επιλέξτε σπορείο-παρασκευαστή (propagator) 77 θέσεων
 • Επιλέξτε ορμόνη ριζοβολίας σε μορφή gel για κλώνους και μίσχους.
 • Επιλέξτε (προαιρετικά) ενισχυτικό ριζοβολίας σε μορφή gel για κλώνους και μίσχους.
και διαμορφώστε το δικό σας πλήρες πακέτο για κλωνοποίηση!

ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ (ΜΠΛΟΚ ΠΕΤΡΟΒΑΜΒΑΚΑ)

Μπλοκ Πετροβάμβακα 77 Θέσεων Grodan

ΣΠΟΡΕΙΟ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ (PROPAGATOR)

ΟΡΜΟΝΗ ΡΙΖΟΒΟΛΙΑΣ

Κεντρικό/Εξάρχεια

 • [ΔΕ-ΤΕ]: 9.00-15.00
 • [ΤΡ-ΠΕ-ΠΑ]: 9.00-15.00 & 17.00-20.00
 • [ΣΑ]: 10.00-15.00

 

Θεσσαλονίκη

 • [ΔΕ-ΤΕ-ΣΑ]: 10.30-15.00
 • [ΤΡ-ΠΕ-ΠΑ]: 10.30-14.30 & 17.30-20.30

 

Πάτρα

 • [ΔΕ-ΤΕ]: 9.30-14.30
 • [ΤΡ-ΠΕ-ΠΑ]: 9.30-14.30 & 17.00-20.00
 • [ΣΑ]: 10.00-14.30

 

Ηράκλειο Κρήτης

 • [ΔΕ-ΤΕ-ΣΑ]: 9.00-16.00
 • [ΤΡ-ΠΕ-ΠΑ]: 9.00-15.00 & 17.00-20.00

 

Νέο Ηράκλειο

 • [ΔΕ-ΤΕ]: 9.30-15.00
 • [ΤΡ-ΠΕ-ΠΑ]: 9.30-15.00 & 17.00-20.00
 • [ΣΑ]: 10.00-15.00