Τα προ'ι'όντα που βρίσκονται στο καλάθι σας

Κit Κλωνοποίησης 150 Θέσεων

  • Μπλοκ πετροβάμβακα 150 θέσεων
  • Επιλέξτε σπορείο-παρασκευαστή (propagator) 150 θέσεων
  • Επιλέξτε ορμόνη ριζοβολίας σε μορφή gel για κλώνους και μίσχους
  • Επιλέξτε (προαιρετικά) ενισχυτικό ριζοβολίας σε μορφή gel για κλώνους και μίσχους.
και διαμορφώστε το δικό σας πλήρες πακέτο για κλωνοποίηση!

ΣΠΟΡΕΙΟ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ (PROPAGATOR)

ΟΡΜΟΝΗ ΡΙΖΟΒΟΛΙΑΣ