Ρωτήστε μας

Leon ALK 40kgr

Χούμος – ενεργοποιητής - εδαφοβελτιωτικό ενισχυμένο με ασβέστιο και καταλύτες για αύξηση pH.

Leon ALK 40kgr
Χαρακτήρες που γράφηκαν: